Karagoto, Karatina, Nyeri, Kenya. Hasbean.co.uk
Karagoto, Karatina, Nyeri, Kenya. Hasbean.co.uk
Karagoto, Karatina, Nyeri, Kenya. Hasbean.co.uk
Karagoto, Karatina, Nyeri, Kenya. Hasbean.co.uk
Karagoto, Karatina, Nyeri, Kenya. Hasbean.co.uk

Kenya Karagoto AA Washed

Grapefruit, white sugar, lime zest, blackberry


Regular price £7.20
Add to wishlist